Image default
ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Ναύπλιο: Ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός όρισε από σήμερα έως την 8-1-2025 ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπλιέων τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους : 

1) Φραγκιουδάκη Γεώργιο, 

2) Δικαίο Δημήτριο, 

3) Καραγιάννη Κωνσταντίνα, 

4) Τζαρίμα Ιωάννη 

5) Γαβρήλο Σταύρο , 

6) Διαλιάτση Δημήτριο και 

7) Μαντζαβράκο Ηλία. 

Β. Ορίζουμε από σήμερα έως την 8-1-2025 ως άμισθους Αντιδημάρχους τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ: 

1. Καράπαυλο Κωνσταντίνο και 

2. Ξύδη Σοφία 

Γ. Μεταβιβάζουμε στους ανωτέρω Αντιδημάρχους τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

1. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φραγκιουδάκη Γεώργιο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε: – την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ήτοι του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Eσόδων και Περιουσίας και Ταμείου την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως οι αρμοδιότητες αυτών ορίζονται από τον ισχύοντα ΟΕΥ και – την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Δ/νσης Οικονομικών και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων . – την Εξουσιοδότηση να υπογράφει : 

α) Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος την έγκριση των δαπανών και την διάθεση όλων των εγγεγραμμένων Στον προϋπολογισμό πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται με αναμόρφωση με την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών . 

β) Όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για την διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

γ) όλες τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών που εκδίδονται από την Δ.νση Οικονομικών. 

δ) τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω καθ ύλην αρμοδιοτήτων του . 

 ε) την υπογραφή όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς , δημόσιου ή ιδιωτικούς εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δήμαρχος . 

2. Ορίζουμε την Δημοτική Σύμβουλο κα. Ξύδη Σοφία ως άμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζουμε: – την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων , του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, – την υπογραφή αποφάσεων που εκδίδονται από το Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες για τέλεση πολιτικών γάμων, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις, – την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης ΚΕΠ, – την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση θεμάτων σχετικών με τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων , παιδείας και δια βίου μάθησης , – την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργείας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, – την ευθύνη διαχείρισης ζητημάτων Ισότητας των Φύλων και – τη διαχείριση θεμάτων απασχόλησης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά της θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Καραγιάννη Κωνσταντίνα. 

3. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Διαλιάτση Δημήτριο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε: – τον συντονισμό , την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής προστίμων για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου – του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και της υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών – την εποπτεία λειτουργίας των λαϊκών αγορών και στάσιμου εμπορίου – την ευθύνη ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου ) και εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης – την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων -την υπογραφή όλων των αποφάσεων , βεβαιώσεων και εγγράφων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης και εποπτείας του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και – την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας και των θεμάτων των εγγείων βελτιώσεων και την υπογραφή των εκδιδομένων εγγράφων -αδειών εκ του Τμήματος . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Δικαίος Δημήτριος. 

4. Ορίζουμε την Δημοτική Σύμβουλο κα.Καραγιάννη Κωνσταντίνα ως έμμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζουμε: – την ευθύνη , τον συντονισμό και την εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας , Περιβάλλοντος και Πρασίνου . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά της θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Διαλιάτσης. 

5. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ . Τζαρίμα Ιωάννη ως έμμισθο Αντιδήμαρχο στη ΔΕ Μιδέας και του μεταβιβάζουμε: -την ευθύνη , τον συντονισμό και την εποπτεία της πολιτικής προστασίας του Δήμου καθώς και την αρμοδιότητα έγκρισης των αδειών του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Ξύδη Σοφία . 

6. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαβρήλο Σταύρο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε: – την εποπτεία και ευθύνη του τομέα του δημοτικού φωτισμού και του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Καραγιάννη Κωνσταντίνα. 

7. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράπαυλο Κωνσταντίνο ως άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε: – την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό ,τον Αθλητισμό και τον Τουρισμό , αρμοδιότητες τις οποίες ασκούσε το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ναυπλιέων-Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου » – τον συντονισμό , την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού ωδείου « Ι. Νόνης» και – τον συντονισμό , την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φραγκιουδάκης Γεώργιος.

 8. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δικαίο Δημήτριο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε: – την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας του καταργούμενου νομικού προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν)» και – την εποπτεία των δομών κοινωνικής πρόνοιας που λειτουργούν στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων ήτοι του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δ.Ναυπλιέων και του ΚΗΦΗ . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Καράπαυλος Κωνσταντίνος. 

9. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαντζαβράκο Ηλία ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε: – την ευθύνη , τον συντονισμό του γραφείου χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών , την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και τμήματος υλοποίησης σχεδίων πόλεως και – την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δ/νσης Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ .Φραγκιουδάκης Γεώργιος. 

Δ. H λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού ( μόνον όσον αφορά τα θέματα αθλητισμού ήτοι σχετικές αποφάσεις παραχώρησης της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων ) και η λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων . 

Ε. Ορίζουμε από 9-1-2024 έως την 8-1-2025 τον Δημ. Σύμβουλο Πανουτσόπουλο Αθανάσιο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του ανατίθεται χωρίς αμοιβή – ο συντονισμός της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και προγραμμάτων που προάγουν τη δημόσια υγεία ( Βοήθεια στο σπίτι), – ο συντονισμός του γραφείου προστασίας και προαγωγής της δημ. υγείας και του δημοτικού ιατρείου και – ο συντονισμός για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων καταλληλόλητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου .

ΣΤ. Ορίζουμε από 9-1-2024 έως την 8-1-2025 τον Δημ. Σύμβουλο Γεώργιο Καρμανιόλα ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του ανατίθεται χωρίς αμοιβή η εποπτεία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στη ΔΕ Ασίνης και η εποπτεία και παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της ΔΕ Ασίνης.

Ζ. Ορίζουμε από 9-1-2024 έως την 8-1-2025 τον Δημ. Σύμβουλο κ. Τριανταφύλλου Ραφαήλ ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του ανατίθεται χωρίς αμοιβή η εποπτεία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στη ΔΕ Ν. Τίρυνθας , η εποπτεία και παρακολούθηση της εξέλιξης των 6 έργων της ΔΕ Ν. Τίρυνθας και ορίζεται υπεύθυνος θεμάτων νεολαίας για όλο το Δήμο. 

Η. Οι Πολιτικοί Γάμοι θα τελούνται πλην του Δημάρχου και από τους Αντιδημάρχους κ.κ : Φραγκιουδάκη Γεώργιο , Ξύδη Σοφία και Καραγιάννη Κωνσταντίνα. 

Θ. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο κ. Φραγκιουδάκη Γεώργιο ως Αναπληρωτή Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αναπληρωτή Δημάρχου αυτός θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Διαλιάτση Δημήτριο . 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.5 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει. 

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Ι.Ορφανός

Related posts

ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ SUPER LEAGUE 2

ARGOLIDA-PROMO

ΝΑΥΠΛΙΟ : Δείτε ολόκληρη την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

ARGOLIDA-PROMO

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024 ΒΙΝΤΕΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ )

ARGOLIDA-PROMO

Leave a Comment